استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست HSE-MS

در همسويي با استقرار سيستم‌هاي مديريت يكپارچه در زمينه بهداشت شغلي، ايمني و محيط ‌زيست، از دهه‌هاي قبل، برخي شركت‌هاي بين‌المللي به ويژه در حوزه صنايع نفت، اقدام به تدوين استانداردهاي راهنما نمودند. استانداردهاي مذكور كه عمدتاً با مخفف HSE-MS معرفي شده‌اند، چارچوب معيني را براي يك سيستم مديريت يكپارچه مهيا مي‌نمايند و داراي وجوه تمايزي با استانداردهاي ISO 14001 و OHSAS 18001 هستند. از سال1381 وزارت نفت در ايران اقدام به تدوين كتابچه راهنماي استقرار HSE - MSو ابلاغ جهت اجرا به كليه سازمان‌هاي تابعه نمود. اين راهنما در كليه صنايع و سازمان‌هاي تابعه آن وزارت، اعم از شركت نفت ايران، شركت سهامي پتروشيمي، شركت ملي گاز ايران و شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران قابل پياده‌سازي است. شركت توف نورد ایران به عنوان مرجع صادر كننده گواهينامه، ارائه خدمات مذكور را از سال 1382 در دستور كار قرار داد. با بهره‌گيري از توان تخصصي مميزان سيستم‌هاي ايمني و محيط زيست،‌ شركت توف نورد ایران مميزي‌هاي يكپارچه HSE-MS را بر اساس الزامات مشخص شده از طرف كارفرمايان، برنامه‌ريزي و اجرا مي‌نمايد. الگوهاي ارائه شده HSE - MS قابل تسري به ساير صنايع و صنوف بوده و حسب مورد با ساير الگوي‌هاي سیستم مديريتي مانند Security قابل تلفيق است.